KINDERDAGVERBLIJF SAPPERDEFLAP

Soort opvang

Binnen ons kinderdagverblijf zijn 2 verticale groepen van 8 weken t/m 4 jaar actief. Dat wil zeggen dat de kinderen van verschillende leeftijden samen in een groep worden opgevangen. Zo hebben kinderen en ouders/verzorgers gedurende langere tijd te maken met een vaste groep. Deze factoren bevorderen het gevoel van vertrouwen en veiligheid, waardoor er een vertrouwensband kan worden opgebouwd. Kinderdagverblijf Sapperdeflap streeft erna dat ieder kind uniek is. Ieder kind ontwikkeld zich op eigen wijze en in eigen tempo. Stimuleren, ontwikkelen van taalvaardigheden, denken, creativiteit, bewegen, aandacht en ondersteuning zijn allerlei vaardigheden voor een goede ontwikkeling van uw kind. Sapperdeflap heeft de beschikking over een groot, licht en zonnige ruimte waar u kind(eren) zich veilig kan voelen en zo onbevangen de wereld kan gaan ontdekken.

Stamgroepen

Kinderdagverblijf Sapperdeflap werkt met 2 stamgroepen, Stamgroep Mamaloe en Stamgroep Pipo de Clown. Stamgroep Mamaloe biedt opvang tot maximaal 16 kinderen van 0 t/m 2 jaar. Stamgroep Pipo de Clown biedt opvang tot maximaal 16 kinderen van 2 t/m 4 jaar. Beide groepen worden samengevoegd bij minder dan 16 kinderen tot een verticale groep. Op de verticale groep is het ook mogelijk dat broertjes en zusjes op dezelfde groep verblijven. Het mooie van een verticale groep is dat de kinderen spelenderwijs van elkaar kunnen leren. Daarbij bevorderen we ook het gevoel van vertrouwen en veiligheid waardoor er een vertrouwensband kan worden opgebouwd. Sapperdeflap streeft erna dat ieder kind uniek is. Ieder kind ontwikkeld zich op eigen wijze en in eigen tempo, stimuleren, ontwikkeling van de taalvaardigheid, denken, creativiteit, bewegen, aandacht en ondersteuning. Dit zijn allerlei vaardigheid voor een goede ontwikkeling van uw kind(eren).

Pedagogische medewerkers van de andere groep zijn bekende en vertrouwde personen. Sapperdeflap zal kiezen voor een samenvoeging wanneer;
* Bij een structureel lagere bezetting van groepen op een specifieke dag van de week.
* Bij een lagere bezetting van groepen tijdens de vakantie.

Sapperdeflap werkt volgens de kind-leidster kind ratio, zoals deze wordt aangehouden volgens de wet kinderopvang. Sapperdeflap werkt met een toestemmingsverklaring opvang stamgroepen. Deze worden door de ouders/verzorgers getekend, zodat zei op de hoogte zijn van de combinatiegroep.

Openingtijden van Sapperdeflap

Het kinderdagverblijf is op werkdagen van maandag t/m vrijdag, van 07.00 tot 18.00 uur geopend. verlende openingstijden zijn in overleg tussen de ouders/verzorgers en Sapperdeflap altijd mogelijk. Sapperdeflap biedt flexibele opvang.

Tarief dagopvang

Het unieke van ons Kinderdagverblijf is, dat u per uur betaalt. De kosten voor de dagopvang zijn 6,89 per uur ( inclusief luiers, eten & drinken). Voor de vakantieperiodes krijgt u ruim van te voren de vraag om de dagen door te geven. De doorgegeven dagen worden ook bij afmelding of afwezigheid in rekening gebracht, dit i.v.m. personele bezetting.

Wij staan geregistreerd in het landelijk register kinderopvang. Dit houdt in dat u het overgrote deel van de kosten voor kinderopvang kunt terugvragen bij de Belastingdienst; genaamd Kinderopvangtoeslag.
Voor meer informatie hierover: www.toeslagen.nl hier kunt u ook een proefberekening maken.

Luiers & voeding

Ouders/verzorgers nemen hun eigen flesvoeding mee voor hun baby. Dit in verband met de grootte verscheidenheid aan soorten en merken. Verdere voeding, zoals fruit ,brood ,zuivel, wordt wel door Sapperdeflap verzorgt. Mocht uw kind last hebben van allergieën of door geloofsovertuiging bepaalde voedingswaar niet mogen en/of kunnen eten, dan moet u dit doorgeven aan de medewerkers.
U dient als ouders/verzorgers zelf voor vervangende etenswaar te zorgen, indien dit niet in het assortiment van Sapperdeflap aanwezig is. Ook worden de luiers verzorgt door Sapperdeflap, deze hoeft u dus niet mee te nemen. Daarnaast vragen wij van u als ouders/verzorgers om reservekleding mee te nemen.