KINDERDAGVERBLIJF SAPPERDEFLAP

Voor- en vroegschoolseeducatie


Voor- en vroegschoolse educatie(VVE) is bedoeld om te voorkomen dat kinderen die een (taal)achterstand hebben of dreigen te krijgen de schoolperiode aanvangen. Meestal beoordeelt het consultatiebureau of opvang in overleg met het consultatiebureau of het wenselijk is dat een kind gebruik gaat maken van VVE.

Voor wie?

VVE is voor kinderen van 1,5 tot 4 jaar die op bepaalde vlakken extra hulp kunnen gebruiken in hun ontwikkeling. Dit kan zijn wanneer kinderen aantoonbaar achterlopen in hun ontwikkeling, maar ook dreigen achter te gaan lopen. Bij VVE ontwikkelen kinderen spelenderwijs sociaal-emotionele, taal- en rekenvaardigheden. Ook wordt er gewerkt aan de fijne en grove motoriek.


Aanpak VVE

Heeft u te horen gekregen dat uw kind in aanmerking komt voor VVE, zal u worden uitgelegd waarom u kind in aanmerking komt voor VVE en wordt er vervolgens samen met onze VVE begeleidster gekeken waarin uw kind het beste ondersteund kan worden gedurende het VVE proces.

Er kan één op één, maar ook groepsgewijs aan de ontwikkeling van uw kind worden gewerkt. Het doel van de educatie is om kinderen een betere start in het onderwijs te geven en op die manier de kans op betere schoolprestaties en schoolsucces te verhogen.

Voordelen VVE

- VVE programma’s dragen bij aan een optimale ontwikkeling.
- VVE werkt met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van kinderen.
- VVE speelt in op de ontwikkelingsachterstanden van het kind.
- Het kind voelt zich zelfverzekerder.