KINDERDAGVERBLIJF SAPPERDEFLAP

Welkom bij Sapperdeflap

"Sapperdeflap!" Dat waren de legendarische woorden die Pipo de Clown & Mamaloe zeiden toen ze de wijde wereld introkken.
De medewerkers hebben veel ervaring in de zorg en begeleiden van kinderen. Kinderdagverblijf Sapperdeflap verzorgt opvang voor kinderen van 8 weken t/m 13 jaar. Het kinderdagverblijf is speciaal ingericht voor de kleintjes tot 4 jaar en de naschoolse opvang voor kinderen in de basisschool leeftijd.

Het opvoeden van kinderen is onder andere gericht op de ontwikkeling van kinderen tot zelfstandige personen en tegelijkertijd op de integratie van die personen in het sociaal maatschappelijk leven. Jonge mensen moeten voorbereid worden op het sociale leven, zodat zij later voldoening kunnen vinden in zichzelf en in wederzijdse relaties met anderen.

Kinderdagverblijf Sapperdeflap levert als deeltijdopvoeder een bijdrage aan de opvoeding van uw kind(eren). Daarbij vinden wij als belangrijkste uitgangspunt een kindgerichte benadering die zoveel mogelijk het verlengde van de thuissituatie beoogt. Veiligheid, geborgenheid, aandacht en vertrouwen zijn hierbij de basisvoorwaarden, daardoor kan ieder kind zich ontwikkelen en kijken wat hij/zij voor mogelijkheden heeft om dat te ontdekken. Met respect voor zichzelf en voor anderen in hun omgeving, zodat ieder kind bij Sapperdeflap het gevoel heeft: Ik ben ik en dat is oke.

Sapperdeflap wil voor ieder kind een verlengstuk zijn van thuis en daarom gaan we samen met u als ouders / verzorgers, deze reis aan om zo de wijde wereld te verkennen.

Reizen recht door zon en regen , langs de wijde wereld wegen. Zo schreef Pipo de clown in zijn songtekst.